JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURJO

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURJO

Alcalde.

Grupo político: PP

Voceiro

Contactar
ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Concelleira delegada de medio ambiente e deportes.

Grupo político: PP

Contactar
JOSÉ ANTONIO CABEZA FRAGA

JOSÉ ANTONIO CABEZA FRAGA

Concelleiro delegado de obras, infraestruturas e mobilidade cidadá.

Grupo político: PP

Contactar
ABEL BLANCO VIQUEIRA

ABEL BLANCO VIQUEIRA

Concelleiro delegado de cultura, asociacionismo veciñal, atención e participación cidadá.

Grupo político: PP

Contactar
SUSANA GARCÍA GÓMEZ

SUSANA GARCÍA GÓMEZ

Concelleira delegada de política social, igualdade, diversidade, educación e traballo.

Grupo político: PP

Contactar
YESSICA LÓPEZ VARELA

YESSICA LÓPEZ VARELA

Concelleira delegada de comercio, turismo, promoción e dinamización económica.

Grupo político: PP

Contactar
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

Concelleiro delegado de medio rural, servizos, mantemento, parques e xardíns.

Grupo político: PP

Contactar
PABLO VÁZQUEZ CANDAL

PABLO VÁZQUEZ CANDAL

Concelleiro delegado de exposicións, eventos, feiras e mercados.

Grupo político: PP

Contactar
ALBA VILARIÑO NOGAREDA

ALBA VILARIÑO NOGAREDA

Concelleiro delegado de xuventude, novas tecnoloxías e voluntariado.

Grupo político: PP

Contactar
Pablo Vidal Ríos

Pablo Vidal Ríos

Grupo político: BNG

Voceiro

Contactar
Avelino Candal Fariña

Avelino Candal Fariña

Grupo político: BNG

Contactar
María Vieites Calvo

María Vieites Calvo

Grupo político: BNG

Contactar
Gonzalo Veiras Carneiro

Gonzalo Veiras Carneiro

Grupo político: BNG

Contactar
María Martínez Vieites

María Martínez Vieites

Grupo político: BNG

Contactar
Manuel Antonio Villaverde Rey

Manuel Antonio Villaverde Rey

Grupo político: BNG

Contactar
Concha Berdomás García

Concha Berdomás García

Grupo político: PSdeG-PSOE

Voceira

Contactar
Noelia Ribadas López

Noelia Ribadas López

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar