Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Concelleira delegada de medio rural, medio ambiente, deportes e mocidade.

Contactar
D. José Manuel Mira Gómez

D. José Manuel Mira Gómez

Concelleiro delegado de cultura, festas, mantemento e servizos.

Contactar
D. José Manuel Rodríguez Méndez

D. José Manuel Rodríguez Méndez

Concelleiro delegado de industria, comercio, asociacións, exposición, parques e xardíns.

Contactar
Dª. Susana García Gómez

Dª. Susana García Gómez

Concelleira delegada de educación, benestar social e traballo.

Voceira

Contactar