D. José Luis Martínez Sanjurjo

D. José Luis Martínez Sanjurjo

Alcalde

Grupo político: PP

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Concelleira delegada de medio rural, medio ambiente, deportes e mocidade.

Grupo político: PP

D. José Manuel Mira Gómez

D. José Manuel Mira Gómez

Concelleiro delegado de cultura, festas, mantemento e servizos.

Grupo político: PP

D. José Manuel Rodríguez Méndez

D. José Manuel Rodríguez Méndez

Concelleiro delegado de industria, comercio, asociacións, exposición, parques e xardíns.

Grupo político: PP

Dª. Susana García Gómez

Dª. Susana García Gómez

Voceira

Concelleira delegada de educación, benestar social e traballo.

Grupo político: PP

Pablo Vázquez Candal

Pablo Vázquez Candal

Grupo político: PP

D. Manuel Regos Boquete

D. Manuel Regos Boquete

Voceiro

Grupo político: UXO

Manuel Iglesias Vieites

Manuel Iglesias Vieites

Grupo político: UXO

Leoncio Gómez Liñares

Leoncio Gómez Liñares

Grupo político: UXO

D. Pablo Vidal Ríos

D. Pablo Vidal Ríos

Voceiro

Grupo político: BNG

Dª. Paula Castenda Blanco

Dª. Paula Castenda Blanco

Grupo político: BNG

D. Gonzalo Veiras Carneiro

D. Gonzalo Veiras Carneiro

Grupo político: BNG

D. Alejandro Manteiga García

D. Alejandro Manteiga García

Voceiro

Grupo político: Grupo Mixto - PSdeG PSOE

Dª. Beatriz Martínez Candal

Dª. Beatriz Martínez Candal

Grupo político: Non adscritos

D. José Luís Gómez Candal

D. José Luís Gómez Candal

Grupo político: Non adscritos

D. Xosé Ramón Vázquez Raña

D. Xosé Ramón Vázquez Raña

Grupo político: Non adscritos

D. Roberto González Santos

D. Roberto González Santos

Grupo político: Non adscritos