Comisión Informativa Permanente de Contas, Facenda e Persoal.

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
YESSICA LÓPEZ VARELA

YESSICA LÓPEZ VARELA

Grupo político: PP

Contactar
María Vieites Calvo

María Vieites Calvo

Grupo político: BNG

Contactar
Concha Berdomás García

Concha Berdomás García

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Obras e Urbanismo.

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

Grupo político: PP

Contactar
Pablo Vidal Ríos

Pablo Vidal Ríos

Grupo político: BNG

Contactar
Concha Berdomás García

Concha Berdomás García

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
ALBA VILARIÑO NOGAREDA

ALBA VILARIÑO NOGAREDA

Grupo político: PP

Contactar
Avelino Candal Fariña

Avelino Candal Fariña

Grupo político: BNG

Contactar
Concha Berdomás García

Concha Berdomás García

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar