Comisión Informativa Permanente de Contas, Facenda e Persoal.

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
YESSICA LÓPEZ VARELA

YESSICA LÓPEZ VARELA

Grupo político: PP

Contactar
Gonzalo Veiras Carneiro

Gonzalo Veiras Carneiro

Grupo político: BNG

Contactar
Carmen María Ferreiro Villaverde

Carmen María Ferreiro Villaverde

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar
Manuel Iglesias Vieites

Manuel Iglesias Vieites

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar
Marcos Fernández Louro

Marcos Fernández Louro

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar
Aitor Ribadas Gómez

Aitor Ribadas Gómez

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Obras e Urbanismo.

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

Grupo político: PP

Contactar
Pablo Vidal Ríos

Pablo Vidal Ríos

Grupo político: BNG

Contactar
Carmen María Ferreiro Villaverde

Carmen María Ferreiro Villaverde

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar
Manuel Iglesias Vieites

Manuel Iglesias Vieites

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar
Marcos Fernández Louro

Marcos Fernández Louro

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar
Aitor Ribadas Gómez

Aitor Ribadas Gómez

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

ANA MARÍA SONEIRA LIÑARES

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
JOSÉ MANUEL MIRA GÓMEZ

JOSÉ MANUEL MIRA GÓMEZ

Grupo político: PP

Contactar
María Jesús Regueiro García

María Jesús Regueiro García

Grupo político: BNG

Contactar
Carmen María Ferreiro Villaverde

Carmen María Ferreiro Villaverde

Grupo político: PSdeG-PSOE

Contactar
Manuel Iglesias Vieites

Manuel Iglesias Vieites

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar
Marcos Fernández Louro

Marcos Fernández Louro

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar
Aitor Ribadas Gómez

Aitor Ribadas Gómez

Grupo político: NON ADSCRITOS

Contactar