Comisión Informativa Permanente de Contas, Facenda e Persoal.

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Presidente

Grupo político: PP

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras e Tráfico.

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Presidente

Grupo político: PP

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno.

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Presidente

Grupo político: PP

Contactar