Qué son?

Os Servizos Sociais de Atención Primaria son aqueles que realizan unha acción social globalizadora e polivalente, dirixidos ao conxunto da poboación da comarca de Ordes e que teñen por obxecto promover e posibilitar o desenvolvemento do benestar social de toda a cidadanía. Son prestados por equipos interdisciplinarios dependentes dos concellos e da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes.

 

Programas

Os programas básicos de actuación que se desenvolven na atención primaria son:

 • Programa de orientación, asesoramento e información
 • Programa de axuda no fogar
 • Programa de inserción social
 • Programa de animación, prevención e cooperación social
 • Programa de convivencia alternativa

 

Ámbitos de actuación

 1. Terceira idade
 2. Muller
 3. Inmigración
 4. Familia, infancia e mocidade
 5. Inclusión social
 6. Discapacidade
 7. Dependencia

Máis Información

Servizos Sociais