DESCARGA DE ACTAS DAS SESIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE ORDES