Todos os venres ás 14:00 horas.

Decreto 26/06/2019. BOP nº 123, DE DATA 02/07/2019.