Todos os venres ás 14:30 horas.

Decreto nº 894/2023 de data 19/06/2023.