Contratos Formalizados

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO POS+ 2017 (2)

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO POS+ 2017 (2)

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 10-09-2018
 • Data de formalización: 09-08-2018
 • Lugar de formalización: CASA CONSISTORIAL
 • Publicación da adxudicación no perfil: 10-09-2018
 • Data de adxudicación: 03-08-2018
 • Adxudicatario: EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
 • Importe con IVA: 111.616,55 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO: RENOVACIÓN DE MARQUESIÑAS NAS RUTAS DO CEIP MESÓN DO VENTO, CORRESPONDENTES AO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ ADICIONAL 1/2017. 1ª fase

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO: RENOVACIÓN DE MARQUESIÑAS NAS RUTAS DO CEIP MESÓN DO VENTO, CORRESPONDENTES AO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+ ADICIONAL 1/2017. 1ª fase

 • Publicación da adxudicación no perfil: 10-05-2018
 • Data de adxudicación: 20-04-2018
 • Adxudicatario: GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.
 • Importe con IVA: 46.278,87 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO EN RÉXIME DE ALUGUEIRO, DE STANDS, MOQUETA E CARPAS PARA A CELEBRACIÓN DE EXPO ORDES E FESTA DOS MAIORES 2018.

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO EN RÉXIME DE ALUGUEIRO, DE STANDS, MOQUETA E CARPAS PARA A CELEBRACIÓN DE EXPO ORDES E FESTA DOS MAIORES 2018.

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 10-05-2018
 • Data de formalización: 25-04-2018
 • Lugar de formalización: Casa Consitorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 10-05-2018
 • Data de adxudicación: 13-04-2018
 • Adxudicatario: MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DE REY, S.A.
 • Importe con IVA: 60.300,00 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO: INSTALACIÓN DE MARQUESIÑAS NAS RUTAS DO CEIP MESÓN DO VENTO, CORRESPONDENTES AO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) ADICIONAL 1/2015

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO: INSTALACIÓN DE MARQUESIÑAS NAS RUTAS DO CEIP MESÓN DO VENTO, CORRESPONDENTES AO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) ADICIONAL 1/2015

 • Publicación da adxudicación no perfil: 10-05-2018
 • Data de adxudicación: 20-04-2018
 • Adxudicatario: GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.
 • Importe con IVA: 31.904,07 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO POS+ ADICIONAL 1/2017, 1ª Fase

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO POS+ ADICIONAL 1/2017, 1ª Fase

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 10-09-2018
 • Data de formalización: 09-08-2018
 • Lugar de formalización: CASA CONSISTORIAL
 • Publicación da adxudicación no perfil: 10-09-2018
 • Data de adxudicación: 03-08-2018
 • Adxudicatario: GESTAL Y LÓPEZ, S.L.
 • Importe con IVA: 178.269,28 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO POS+ 2017 (1)

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO POS+ 2017 (1)

Más información
CONTRATACIÓN SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO MINI PUNTOS LIMPOS NO MUNICIPIO DE ORDES

CONTRATACIÓN SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DENOMINADO MINI PUNTOS LIMPOS NO MUNICIPIO DE ORDES

Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS HUMANIZACIÓN E REHABILITACIÓN DO LOCAL SOCIAL DE LEIRA

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS HUMANIZACIÓN E REHABILITACIÓN DO LOCAL SOCIAL DE LEIRA

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 15-09-2017
 • Data de formalización: 11-09-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 15-09-2017
 • Data de adxudicación: 08-09-2017
 • Adxudicatario: GESTAL Y LÓPEZ, S.L.
 • Importe con IVA: 87.727,27
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA CALDEIRA DE BIOMASA NA PISCINA CLIMATIZADA COMARCAL IVÁN RAÑA FUENTES, ORDES

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA CALDEIRA DE BIOMASA NA PISCINA CLIMATIZADA COMARCAL IVÁN RAÑA FUENTES, ORDES

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 27-09-2017
 • Data de formalización: 19-09-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 27-09-2017
 • Data de adxudicación: 15-09-2017
 • Adxudicatario: INSTALACIONES LIÑARES FRAGA, S.L.U.
 • Importe con IVA: 128.505,92
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS PROLONGACIÓN BEIRARRÚAS RÚA DOS LAGARTOS. ORDES

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS PROLONGACIÓN BEIRARRÚAS RÚA DOS LAGARTOS. ORDES

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 15-09-2017
 • Data de formalización: 29-08-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 15-09-2017
 • Data de adxudicación: 25-08-2017
 • Adxudicatario: EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
 • Importe con IVA: 92.772,82
Más información
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO E LIMPEZA DE EDIFICIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO E LIMPEZA DE EDIFICIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS DO CONCELLO DE ORDES

 • Publicación da adxudicación no perfil: 05-02-2018
 • Data de adxudicación: 11-01-2018
 • Adxudicatario: UTE SOIL RECOVERY, S.L.-CYCLE SERVICIOS INTEGRALES, C.E.S.L
 • Importe con IVA: 181.713,24/ano
Más información
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE LIMPEZA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE LIMPEZA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 04-05-2018
 • Data de formalización: 09-03-2018
 • Publicación da adxudicación no perfil: 05-02-2018
 • Data de adxudicación: 11-01-2018
 • Adxudicatario: SERVICIOS, OBRAS Y LIMPIEZAS
 • Importe con IVA: 31.500,00/ano
Más información
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA E LIMPEZA DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA E LIMPEZA DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 04-05-2018
 • Data de formalización: 09-03-2018
 • Publicación da adxudicación no perfil: 05-02-2018
 • Data de adxudicación: 11-01-2018
 • Adxudicatario: SERVICIOS, OBRAS Y LIMPIEZAS
 • Importe con IVA: 195.000,00/ano
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 15-09-2017
 • Data de formalización: 23-08-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 15-09-2017
 • Data de adxudicación: 11-08-2017
 • Adxudicatario: EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L.
 • Importe con IVA: 17.934,24
Más información
SUBMINISTRACIÓN, EN RÉXIME DE ALUGUEIRO DE STANDS, MOQUETA E CARPAS PARA A CELEBRACIÓN DE EXPO ORDES 2017

SUBMINISTRACIÓN, EN RÉXIME DE ALUGUEIRO DE STANDS, MOQUETA E CARPAS PARA A CELEBRACIÓN DE EXPO ORDES 2017

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 15-09-2017
 • Data de formalización: 18-04-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 15-09-2017
 • Data de adxudicación: 07-04-2017
 • Adxudicatario: MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DE REY, S.A.
 • Importe con IVA: 59.834,50
Más información
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) ADICIONAL 1/2016 1ª FASE

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) ADICIONAL 1/2016 1ª FASE

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 29-06-2017
 • Data de formalización: 27-06-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 29-06-2017
 • Data de adxudicación: 02-06-2017
 • Adxudicatario: SYR-AMG S.L.
 • Importe con IVA: 20.068,78
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 15-09-2017
 • Data de formalización: 03-05-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 15-09-2017
 • Data de adxudicación: 20-04-2017
 • Adxudicatario: ESPINA Y DELFÍN, S.L.
 • Importe con IVA: 23.732,11
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI) 2016

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI) 2016

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 29-06-2017
 • Data de formalización: 18-04-2017
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 29-06-2017
 • Data de adxudicación: 12-04-2017
 • Adxudicatario: OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L.
 • Importe con IVA: 123.420,00
Más información
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS DO CONCELLO DE ORDES COMPRENDIDAS NA 3ª FASE DO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS DO CONCELLO DE ORDES COMPRENDIDAS NA 3ª FASE DO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015

Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SERVIZO DENOMINADO ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SERVIZO DENOMINADO ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE ORDES

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 02-11-2016
 • Data de formalización: 05-08-2016
 • Publicación da adxudicación no perfil: 02/11/2016
 • Data de adxudicación: 29/07/2016
 • Adxudicatario: JOSE MANUEL ROIBAS VAZQUEZ
 • Importe con IVA: 30.855,00 €/ANO
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES O PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 2016)

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES O PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 2016)

 • Publicación da adxudicación no perfil: 02/11/2016
 • Data de adxudicación: 23/09/2016
Más información
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CAFETARÍA DA CIDADE DEPORTIVA DE “VISTA ALEGRE”, DE TITULARIDADE MUNICIPAL

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CAFETARÍA DA CIDADE DEPORTIVA DE “VISTA ALEGRE”, DE TITULARIDADE MUNICIPAL

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 02-11-2016
 • Data de formalización: 18-08-2016
 • Publicación da adxudicación no perfil: 02/11/2016
 • Data de adxudicación: 05/08/2016
 • Adxudicatario: CARMEN BEATRIZ FRAGA GARCIA
 • Importe con IVA: 3.000,00 €/ANO
Más información
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DAS OBRAS: ACONDICIONAMENTO DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE E ADICIÓN DE XIMNASIO

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DAS OBRAS: ACONDICIONAMENTO DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE E ADICIÓN DE XIMNASIO

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 03-08-2016
 • Data de formalización: 19-07-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 18/07/2016
 • Data de adxudicación: 15/07/2016
 • Adxudicatario: SYR-AMG S.L.
 • Importe con IVA: 193.205,39
Más información
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 03-08-2016
 • Data de formalización: 28-06-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 28/06/2016
 • Data de adxudicación: 03/06/2016
 • Adxudicatario: SOIL RECOVERY, S.L.
 • Importe con IVA: 32.602,68 €
Más información
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 03-08-2016
 • Data de formalización: 08-07-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 28/06/2016
 • Data de adxudicación: 23/06/2016
 • Adxudicatario: ROFAYA, S.L.
 • Importe con IVA: 54.450,00 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SEN PUBLICIDADE, DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016: CAMIÑO DO LOUREIRO AO CORUXO (BARBEIROS) E OUTROS

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SEN PUBLICIDADE, DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016: CAMIÑO DO LOUREIRO AO CORUXO (BARBEIROS) E OUTROS

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 10-08-2016
 • Data de formalización: 02-08-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 03/08/2016
 • Data de adxudicación: 29/07/2016
 • Adxudicatario: Obras y Viales de Galicia
 • Importe con IVA: 120.000,00
Más información