Campamento de conciliación para nenos e nenas escolarizados de 3 a 12 anos. 

  • 12 E 14 DE FEBREIRO 

CAMPAMENTO COMPLETO - 9:00 a 14:00 HORAS - 8 € (50% desconto familias numerosas)

PRAZO PARA ANOTARSE: ATA O 8 DE FEBREIRO 

DOCUMENTACIÓN:

  1. Ficha de Inscrición debidamente cuberta e asinada.
  2. DNI do/a menor, dos/as pais/nais/titores/as e das persoas autorizadas para a recollida.
  3. Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor.
  4. Xustificante do pago da taxas.

Entregar a documentación no Departamento de Educación. R/ Alfonso Senra 108,1º andar. 981 680 002  (ext. 3).

Posibilidade doutros horarios e servizos, a contratar en escuelaContalento-Ordes: 981 697 844 - 625 433 436 ordes@escuelacontalento.es

Carnival Camp 2024