CONVOCATORIA PARA PROVEER UNHA PRAZA DE FUNCIONARIO: ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA.​