spacer
PROCESOS DE SELECCIÓN FINALIZADOS ANO 2019
 1. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: CONDUTOR DE TRACTOR DESBROZADORA.

 2. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: AZAFATOS/AS PARA EXPOORDES 2019.

 3. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: LIMPADORES/AS PARA EXPOORDES 2019.

 4. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: TRABALLADORES FORESTAIS (APROL RURAL)

 5. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: SOCORRISTAS NA PISCINA DESCUBERTA "O MUIÑO"

 6. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: LIMPADOR/A NA PISCINA DESCUBERTA "O MUIÑO"

 7. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: PEÓN MANTEMENTO NA PISCINA DESCUBERTA "O MUIÑO"

 8. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: SOCORRISTAS PARA A PISCINA MUNICIPAL DESCUBERTA "O MUÍÑO" (PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPREGO)

 9. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: OFICIAIS DE PRIMEIRA E PEÓNS (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL) 

 10. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL) 

 11. SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL: LIMPADOR/A NA PISCINA CLIMATIZADA “IVÁN RAÑA FUENTES”