TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA
APROBACIÓN INICIAL  DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM) DO CONCELLO DE ORDES
(art. 85.2 Lei 9/2002, de 30 de decembro)

ACORDO DE APROBACIÓN INICIAL PLENO DO CONCELLO: 16 de marzo de 2016.

Anuncio DOG: Nº 60, de fecha 30/03/2016.

Anuncio La Voz de Galicia: 24/03/2016.

Anuncio El Correo Gallego: 24/03/2016.

Prazo exposición ao público (dous meses): 31/03/2016 a 30/05/2016.

SUSPENSION LICENCIAS APROBACION INICIAL PXOM

DOCUMENTO PXOM

1. Memoria

 1. Documento1_Memoria-AnexoI-IPAI
 2. Documento1_Memoria-AnexoII-Cumprimentacion_IPAI.pdf
 3. Documento1_Memoria-AnexoIII-Fichas consollidacion.pdf
 4. Documento1_Memoria.pdf

2. Estratexia de Actuación e Estudo Economico

 1. Documento2_EAEE.pdf

3. Informe de Sustentabilidade Economica

 1. Documento3_ISE.pdf

4. Planos informacion urbanistica

 1. Or_I-01_Encadre Xeográfico.pdf
 2. Or_I-02_Infraestructura de Comunicación da Comarca.pdf
 3. Or_I-03_Servidumes Aeronauticas.pdf
 4. Or_I-04_Hipsométrico.pdf
 5. Or_I-05_Estructura Xeolóxica.pdf
 6. Or_I-06a_Cuncas Principais.pdf
 7. Or_I-06b_Cuncas Secundarias.pdf
 8. Or_I-06c_Subcuncas Primarias.pdf
 9. Or_I-07_Aproveitamento do Solo non Forestado.pdf
 10. Or_I-08_Clases Agrolóxicas.pdf
 11. Or_I-09_Evolución da Poboación.pdf
 12. Or_I-10_Evolución da Vivenda.pdf
 13. Or_I-11_Espazos Naturais.pdf
 14. Or_I-12_Potencialidades do Solo Rústico.pdf
 15. Or_I-13_Potencial de Zonas Inundables.pdf
 16. Or_I-14_Capacidade de Acollida.pdf
 17. Or_I-15_Intervisibilidade.pdf
 18. Or_I-16_Zonas Afectadas por Incendios.pdf
 19. Or_I-17_Tipos de Solo.pdf
 20. Or_I-18_Clase de Pendentes.pdf
 21. Or_I-19_Rede Xeral de Estradas.pdf
 22. Or_I-20a_Estado Actual Municipal.pdf
 23. Or_I-20b_Estado Actual Municipal.pdf
 24. Or_I-20c_Estado Actual Municipal.pdf
 25. Or_I-20d_Estado Actual Municipal.pdf
 26. Or_I-21_Estado Actual-Ordes.pdf
 27. Or_I-22_Estado Actual-Mesón do Vento.pdf
 28. Or_I-23a_Alturas Existentes-Ordes.pdf
 29. Or_I-23b_Alturas Existentes-Mesón do Vento.pdf
 30. Or_I-30_Rede Eléctrica.pdf
 31. Or_I-31_Rede de Gas.pdf
 32. Or_I-32_Rede de Telecomunicacións Municipal.pdf
 33. Or_I-33_Rede de Telecomunicacións-Ordes.pdf
 34. Or_I-34_Dereitos Mineiros.pdf
 35. Or_I-35a_Planeamento Vixente.pdf
 36. Or_I-35b_Planeamento Vixente.pdf

5. Estudo do Medio Rural

 1. Documento5_EMR.pdf

6. Análise do modelo de asentamento

 1. Or_mod_01.00_Ardemil (San Pedro).pdf
 2. Or_mod_02.00_Barbeiros (Santa Maria).pdf
 3. Or_mod_03.00_Bean (Santa Maria).pdf
 4. Or_mod_04.00_Buscas (San Paio).pdf
 5. Or_mod_05.00_Leira (Santa Maria).pdf
 6. Or_mod_06.00_Lesta (Santo Andre).pdf
 7. Or_mod_07.00_Mercurin (San Clemente).pdf
 8. Or_mod_08.00_Montaos (Santa Cruz).pdf
 9. Or_mod_09.00_Ordes (Santa Maria).pdf
 10. Or_mod_10.00_Parada (Santa Mariña).pdf
 11. Or_mod_11.00_Pereira (Santaia).pdf
 12. Or_mod_12.00_Poulo (San Xulian).pdf
 13. Or_mod_13.00_Vilamaior (Santiago).pdf

7. Avaliación ambiental estratexica

 1. Documento7-AAE-03-ISA.pdf
 2. I3-OR-D07-AAE-02-DR.pdf
 3. I3-OR-D07-AAE-01-DI
  1. DI-Or_AAE-Plano01.pdf    
  2. DI-Or_AAE-Plano02.pdf
  3. DI-OR_Adenda.pdf
  4. Fichas de modelo
   1. DI-OR-03-MOD-AR.pdf
   2. DI-OR-03-MOD-BB.pdf
   3. DI-OR-03-MOD-BE.pdf
   4. DI-OR-03-MOD-BU.pdf
   5. DI-OR-03-MOD-LE.pdf
   6. DI-OR-03-MOD-LT.pdf
   7. DI-OR-03-MOD-ME.pdf
   8. DI-OR-03-MOD-MO.pdf
   9. DI-OR-03-MOD-OR.pdf
   10. DI-OR-03-MOD-PA.pdf
   11. DI-OR-03-MOD-PE.pdf
   12. DI-OR-03-MOD-PO.pdf
   13. DI-OR-03-MOD-VI.pdf
  5. Planos de modelo
   1. Or_Ardemil (San Pedro)01.00.pdf
   2. Or_Barbeiros (Santa María) 02.00.pdf
   3. Or_Beán (Santa María) 03.00.pdf
   4. Or_Buscás (San Paio) 04.00.pdf
   5. Or_Leira (Santa María) 05.00.pdf
   6. Or_Lesta (Santo Andre) 06.00.pdf
   7. Or_Mercurin (San Clemente) 07.00.pdf
   8. Or_Montaos (Santa Cruz) 08.00.pdf
   9. Or_Ordes (Santa Maria) 09.00.pdf
   10. Or_Parada (Santa Mariña) 10.00.pdf
   11. Or_Pereira (Santaia) 11.00.pdf
   12. Or_Poulo (San Xulian) 12.00.pdf
   13. Or_Vilamaior (Santiago) 13.00.pdf

8.    Normativa

 1. Documento8_Normativa.pdf

9.    Planos de ordenación dos nucleos rurais

 1. Or_ord_01.00 Ardemil (San Pedro).pdf
 2. Or_ord_02.00 Barbeiros (Santa Maria).pdf
 3. Or_ord_03.00 Bean (Santa Maria).pdf
 4. Or_ord_04.00 Buscas (San Paio).pdf
 5. Or_ord_05.00 Leira (Santa Maria).pdf
 6. Or_ord_06.00 Lesta (Santo Andre).pdf
 7. Or_ord_07.00 Mercurin (San Clemente).pdf
 8. Or_ord_08.00 Montaos (Santa Cruz).pdf
 9. Or_ord_09.00 Ordes (Santa Maria).pdf
 10. Or_ord_10.00 Parada (Santa Mariña).pdf
 11. Or_ord_11.00 Pereira (Santalla).pdf
 12. Or_ord_12.00 Poulo (San Xulian).pdf
 13. Or_ord_13.00 Vilamaior (Santiago).pdf


10. Planos de clasificacion e ordenacion do TM

 1. Or_C-00A.pdf
 2. Or_C-00B.pdf
 3. Or_C-00C.pdf
 4. Or_C-01.pdf
 5. Or_C-02.pdf
 6. Or_C-03.pdf
 7. Or_C-04.pdf
 8. Or_C-05.pdf
 9. Or_C-06.pdf
 10. Or_C-07.pdf
 11. Or_C-08.pdf
 12. Or_C-09.pdf
 13. Or_C-10.pdf
 14. Or_C-11.pdf
 15. Or_C-12.pdf
 16. Or_C-13.pdf
 17. Or_C-14.pdf
 18. Or_C-15.pdf
 19. Or_C-16.pdf
 20. Or_C-17.pdf
 21. Or_C-18.pdf
 22. Or_C-19.pdf
 23. Or_C-20.pdf
 24. Or_C-21.pdf
 25. Or_C-22.pdf
 26. Or_C-23.pdf
 27. Or_C-24.pdf
 28. Or_C-25.pdf
 29. Or_C-26.pdf
 30. Or_C-27.pdf
 31. Or_C-28.pdf
 32. Or_C-29.pdf
 33. Or_C-30.pdf
 34. Or_C-31.pdf
 35. Or_CU-01.pdf
 36. Or_CU-01-1.pdf
 37. Or_CU-01-2.pdf
 38. Or_CU-01-3.pdf
 39. Or_CU-01-4.pdf
 40. Or_CU-02.pdf
 41. Or_CU-02-1.pdf
 42. Or_CU-02-2.pdf
 43. Or_CU-03.pdf
 44. Or_CU-03-1.pdf
 45. Or_CU-03-2.pdf
 46. Or_CU-03-3.pdf
 47. Or_CU-03-4.pdf
 48. Or_CU-03-5.pdf
 49. Or_CU-03-6.pdf
 50. Or_CU-03-7.pdf
 51. Or_CX-1.pdf
 52. Or_CX-2.pdf
 53. Or_CX-3.pdf
 54. Or_CX-4.pdf
 55. Or_CZ-1.pdf
 56. Or_CZ-2.pdf
 57. Or_SA.pdf
 58. Or_ZA-1.pdf
 59. Or_ZA-2.pdf
 60. Or_ZA-3.pdf
 61. Or_ZA-4.pdf

11.    Catalogo

 1. Documento11_Catalogo.pdf
 2. ARQUEOLOXICO
  1. Or_GA00.pdf
 3. ARQUITECTONICO
  1. Or_OC.pdf
  2. Or_CR.pdf
  3. Or_CP.pdf
  4. Or_CH.pdf
  5. Or_AR.pdf
  6. Or_AC.pdf