spacer
ORDES +LIMPO

CONTEDOR AMARELO: Envases de plástico, latas e briks.

 • PERMITIDO:

  • ​Botellas de plástico que contiveran líquidos (aceites vexetais, refrescos, auga, leite,...).

  • Botes de plástico que contiveran produtos de aseo ou limpeza (xel de baño, xampú, limpadores do fogar, ...).

  • Botes de cosméticos.

  • Tubos de dentífrico.

  • Bandexas de aluminio, porexpán ou cortiza branca. 

  • Redes de envoltorios de froitas ou verduras. 

  • Plásticos film e envoltorios de aluminio.

  • Bolsas de plástico dos comercios.

  • Envases plásticos de manteiga, iogur ou aperitivos.

  • Envoltorios de plástico de magdalenas, galletas, etc.

  • Briks de leite, batidos, viño, zumes,...

  • Latas de conservas (tomate, atún, sardiñas...) e de bebidas e refrescos.

  • Tapóns e tapas metálicas (de botellas, frascos...). 

 • PROHIBIDO:

  • Residuos de plástico que non sexan envases (xoguetes, cepillos de dentes, rotuladores, cables eléctricos, enchufes,...), así como cueiros, restos de alimentos, papel, vidro, pilas, etc... 

 • RECOMENDACIÓNS:

  • Os envases deben estar balei-ros antes de depositalos no contedor amarelo. 

  • Non se deben introducir uns dentro doutros. 

  • Convén pregar os envases que o permitan para que ocupen o menor espazo posible. 

CONTEDOR AZUL: Papel e cartón.

 • PERMITIDO:

  • Xornais e revistas. 

  • Cadernos sen argolas, sen grampas e sen arames. 

  • Papel de envolver ou embalar.

  • Caixas de cartón (de galletas, cereais, zapatos,...)

  • Envases de papel (de arroz, fariña, azucre...)

  • Cartóns de ovos.

  •  Acolchado de embalaxes (cando sexa de papel ou cartón).

  • Libros.

  • Follas de apuntamentos. 

 • PROHIBIDO:

  • Papeis tratados-encerados, plastificados, de calco, sucios ou con restos de graxa, así como briks (cartóns de leite, zume, viño, etc..), cueiros, aluminio, etc... 

 • RECOMENDACIÓNS: 

  • O papel e o cartón non deben conter elementos accesorios: argolas metálicas, grampas, arames, espirais, etc... 

IGLÚ VERDE: Envases de vidro.

 • PERMITIDO:

  • Botellas de vidro de calquera cor.

  • Tarros de vidro.

  • Frascos de conservas.

  • Tarros de cosmética e perfumería. 

 • PROHIBIDO:

  • As tapas, tapóns e cortizas das botellas, así como vidros especiais (restos de cristalerías, parabrisas de coches, cristais de fiestras, espellos, etc...). 

 • RECOMENDACIÓNS:

  • Antes de introducir un envase de vidro no iglú verde, é preciso optar por reutilizalo para outras aplicacións. As posibilidades son múltiples. 

CONTEDOR XENÉRICO: Fracción resto.

 • PERMITIDO:

  • Restos orgánicos (en caso de non dispoñer de composteiro). 

  • Cueiros, compresas.

  • Papel e cartón con restos de graxa.

  • Panos de papel usados.

  • Bastonciños de algodón.

  • Toalliñas desbotables.

  • Papel de aluminio sucio.

  • Coiro. 

  • Bolígrafos.

  • Pequenos obxectos plásticos, metálicos ou de madeira de uso caseiro que non sexan envases. 

  • Pequenos xoguetes de plástico. 

 • PROHIBIDO:

  • Os residuos susceptibles de ser reciclados. ​

 • RECOMENDACIÓNS: 

  • Aproveita ao máximo os alimentos e evita tiralos ao contedor do lixo. 

  • Se vives no rural ou dispós de horta, xardín ou terras de cultivo, pódeste valer da compostaxe doméstica para reciclar en orixe a materia orgánica, evitando que esta acabe no contedor xenérico. 

  • Utiliza o punto limpo para depositar os residuos especiais ou voluminosos, evitando así a saturación dos contedores e maximizando tamén as posibilidades de reutilización e reciclado. 

ORDES +LIMPO