Os cidadáns, organizacións e asociacións que o consideren convinte poden facer chegar as súas observacións sobre as iniciativas sometidas a consulta pública a través da sede electrónica do Concello de Ordes: SEDE.ORDES.GAL