spacer
ESTRATEXIA DE XESTION DE BIORRESIDUOS 2022-2023 CONCELLO DE ORDES

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva por anticipado de gasto para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975K).

LIÑA 1:
Actuacións:
Contrato de subministración: biotrituradora para a trituración de material desestructurante (EXPDTE. 2023/C005/000006).

Expediente de contrato menor campaña de compostaxe doméstica (Expte. 2023/C002/000216).
Axuda concedida:

EXPEDIENTE

Solicitante

NIF

LIÑA

Axuda total concedida

% cofinanciamento

Axuda 2022

Axuda 2023

BIOR-122-2022-RES(1)

Concello de Ordes

P1506000G

2

44.379,00 €

25,62 %

0,00 €

44.379,00 €