spacer
ACTUACIÓNS EN MATERIA DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, do 19 de xullo de 2022, pola que se conceden as subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 1 de decembro de 2021 (DOG nº 238, do 14/12/2021) de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia, con cargo á Unión Europea-NextGenerationEU (DOG nº 143, do 28/07/2022)

Liña subvencionable

Actuación

Importe total da actuación

Importe subvención

LIÑA 1-ACEITE

IMPLANTACIÓN DA RECOLLIDA SEPARADA DE ACEITE DE COCIÑA USADO PARA DESTINALO Á VALORIZACIÓN PARA A OBTENCIÓN DE BIOCARBURANTE

15.163,20 €

15.000,00 €

LIÑA 2-TEXTIL

IMPLANTACIÓN DA RECOLLIDA SEPARADA DE RESIDUOS TÉXTILES, PARA DESTINALO Á PREPARACIÓN PARA REUTILIZACIÓN OU RECICLAXE

14.877,00 €

14.877,00 €

LIÑA 3-PLM

ADQUISICIÓN DE UN PUNTO LIMPO MÓBIL

94.113,80 €

70.000,00 €