1. SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE (2) OFICIAIS DE PRIMEIRA E (3) PEÓNS PARA A BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS, PEL-CONCELLOS REACTIVA 2022 (Expdte. 2022/E001/000002)

  2. SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE 6 SOCORRISTAS E 1 LIMPADOR/A PARA A PISCINA MUNICIPAL DESCUBERTA "O MUÍÑO" (EXPDTE. 2022/E001/000003)

  3. SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE (3) PEÓNS FORESTAIS, SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) (EXP. TR351G 2022/000065-1 - EXP. 2022/E001/000004).

  4. SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE (1) AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PEL-CONCELLOS 2022 (Expdte. 2022/E001/000005)

  5. CONVOCATORIA PARA PROVEER UNHA PRAZA DE FUNCIONARIO: ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA.​

PROCESOS DE SELECCIÓN VIXENTES