1. SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE 6 SOCORRISTAS E 1 LIMPADOR/A PARA A PISCINA MUNICIPAL DESCUBERTA "O MUÍÑO" (EXPDTE. 2022/E001/000003)

SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE 6 SOCORRISTAS E 1 LIMPADOR/A PARA A PISCINA MUNICIPAL DESCUBERTA "O MUÍÑO"