spacer
PLENO ORDINARIO DO MES DE NOVEMBRO 2021

Día: xoves, 25 de novembro de 2021.

Hora: 19:30.

Lugar: Auditorio, Casa da Cultura, rúa Galicia 25, Ordes.

ORDE DO DÍA:

 1. APROBACIÓN ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

 2. INFORMES DA ALCALDÍA.

 3. APROBACIÓN PLAN NORMATIVO ANUAL MUNICIPAL 2022 (ART. 132 Lei 39/2015, de 1 de outubro, LPACAP).

 4. BONIFICACIÓN ICIO LICENZA URBANÍSTICA DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN/AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN AGROGANDEIRA.

 5. PRÓRROGA CONVENIO PARA ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS UNITARIOS PARA O ACCESO Á CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL.

 6. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA.

 7. MOCIÓNS.

 8. ROGOS E PREGUNTAS.

Recorda que podes escoitalo en directo:

 1. Pola radio no dial 107.3 FM

 2. En www.radioordes.com
  RADIOORDES ONLINE

 3. Na APP municipal

  1. descargar versión para Android

  2. descargar versión para IOS