spacer
TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DOCUMENTACIÓN TECNICA PROXECTO PARQUE EÓLICO MONTE INXEIRO
 1.  Acordo Información Pública (22/09/2021)

  • http://descargas.xunta.es/a9d50294-f789-4bf1-94ee-a3ac370f8f7b1632380450558

 2. Documentación Técnica:

  1. Proxecto de Execución (agosto 2021- vsdo.07/09/2021):

   • http://descargas.xunta.es/295af0d0-695a-4f0f-a4ee-27778466bebf1631697612829

  2. Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico: 

   • http://descargas.xunta.es/224f1b94-12a3-485b-bf9f-56c14f4ed5ec1631778208215

  3. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (setembro 2021-asdo.09/09/2021):

   • http://descargas.xunta.es/e003a41b-e923-41ac-b745-60c5f0cebba41631697571649

  4. Proxecto de Interese Autonómico (PIA) (xuño 2021- vsdo.10/09/2021):

   • http://descargas.xunta.es/e27f59bf-a153-46b9-b986-b435d101dc831631697503632

Esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace: