spacer
ESTUDO PREVIO DE INICIACIÓN DA ZONA DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA DE POULO, NO CONCELLO DE ORDES.