Ordes: nivel MEDIO-BAIXO

Consellería de Sanidade. 

As medidas previstas nesta orde producirán efectos desde as 00:00 horas do 25 de setembro de 2021.

As medidas previstas na presente orde e no seu anexo producirán efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación. Non obstante, establécese un prazo de dous meses desde a súa publicación para o cumprimento da obriga de asegurar que a totalidade do persoal traballador dos establecementos de hostalaría e restauración teña a formación requirida segundo os contidos marcados polo novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia.

RESTRICIÓNS ORDES NIVEL MEDIO BAIXO (25/09/2021)

Concellos con nivel de restrición media:

Barco de Valdeorras (O), Foz.