Concurso de disfraces do Entroido 2021.

Nesta edición, ante a situación epidemiolóxica que vivimos e para evitar aglomeracións nas rúas, o concurso realizarase a través da presentación de vídeos, e será requisito imprescindible que os/as participantes vaian disfrazados/as.

Participantes.

Poderán participar no concurso todas e todos aqueles veciños de Ordes, residentes no termo municipal, que teñan a idade requirida para cada categoría.

 • Estas categorías serán:

  • XOVE: Ata 14 anos.

  • SÉNIOR: Máis de 14 anos.

  • FAMILIAR: Sen límite de idade ou número de participantes, mentres sexan conviventes.

Condicións da participación.

Nas dúas primeiras categorías poderase participar de xeito individual ou colectivo (sempre que todas e todos os participantes estean dentro da franxa de idade desa categoría). Se existisen persoas participantes con idades pertencentes a distintas categorías, deberán competir na categoría familiar. Todas as participacións colectivas deberán ser de persoas conviventes. Será requisito ir disfrazado e o vídeo poderá consistir nun baile, canción, parodia, imitación, ...etc. O límite máximo será de 3 minutos.

Poderase editar ou gravar utilizando calquera programa ou app, como por exemplo tik-tok, se ben será necesario subilo ao Facebook coas seguintes instrucións.

 1. Seguir a páxina oficial do Concello de Ordes en Facebook @concellodeordes.

 2. Publicar o vídeo na páxina persoal do/a participante seleccionando a opción “PÚBLICO”.

 3. Mencionar na publicación do vídeo á conta @concellodeordes. Engadir tamén a categoría na que se participa e o hashtag #EntroidOrdes2021.

 4. Enviar unha mensaxe privada ao Facebook do Concello de Ordes na que se especificarán os seguintes datos:

  1. Nome do vídeo.

  2. Nome, apelidos e DNI da persoa inscrita ou representante (maior de idade).

  3. Idade e categoría na que participa.

  4. Teléfono de contacto.

  5. #EntroidOrdes2021

Prazos.

Dende o mércores 10 ao mércores 17 de febreiro de 2021.

Prazo de votación: Ata o 21 de febreiro de 2021.

O luns 22 de febreiro realizarase o reconto a anunciaranse os/as gañadores/as por medio das redes sociais e a páxina web do Concello de Ordes.

Premios.

Categoría Xove (Ata 14 anos)

 • 1º Premio: Vale de 300 € para gastar no comercio local.

 • 2º Premio: Vale de 200 € para gastar no comercio local.

 • 3º Premio: Vale de 100 € para gastar no comercio local.

Categoría Sénior (Máis de 14 anos)

 • 1º Premio: Vale de 300 € para gastar no comercio local.

 • 2º Premio: Vale de 200 € para gastar no comercio local.

 • 3º Premio: Vale de 100 € para gastar no comercio local.

 

Categoría Familiar

 • 1º Premio: Vale de 300 € para gastar no comercio local.

 • 2º Premio: Vale de 200 € para gastar no comercio local.

 • 3º Premio: Vale de 100 € para gastar no comercio local.

ENTROIDORDES 2021