Espazos acuáticos naturais e instalacións deportivas (dobre certificación).

DIRIXIDO A  MOZAS E MOZAS DESEMPREGADOS con 18 ANOS CUMPRIDOS.

Accións formativas acreditadas.

Expediranse os correspondentes certificados de profesionalidade de nivel 2 logo de cumprir os requisitos previstos no itinerario de salvamento e socorrismo acuático.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Manexo de desfibrilador semiautomático (DESA)

FORMACIÓN TRANSVERSAL:
Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero

INSCRÍBETE de xeito telemático en :  https://sede.ordes.gal

PRAZO DE INSCRIPCIÓN: ATA O MARTES 04 DE FEBREIRO DE 2021.

Máis información:

CURSOS DE SALVAMENTO E SOCORRISMO ACUÁTICO