spacer
BANDO MUNICIPAL LUMINARIAS

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SANJURJO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ORDES 

O Concello de Ordes vese obrigado a desconectar do servizo público municipal os farois de alumeado público que iluminan exclusivamente espazos privados, por que así o esixe a normativa europea para poder percibir subvencións. 

O prazo máximo previsto para a desconexión da totalidade de luminarias que iluminan exclusivamente espazos privados (ver edicto) será o 31/05/2021. 

O que comunico para xeral coñecemento de todos os/as veciños/as deste municipio. 

Ordes, 18 de xaneiro de 2021.

O Alcalde-Presidente José Luis Martínez Sanjurjo