SOLICITUDE NOVO INGRESO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES CURSO 2020-2021
Prazo de Matrícula: do 1 ao 15 de setembro 2020.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTAIS:

 •  CLARINETE
 • FRAUTA TRAVESA
 • SAXOFÓN
 • TROMPETA
 • TROMPA
 • TROMBÓN 
 • BOMBARDINO
 • TUBA
 • GUITARRA (CLÁSICA, ELÉCTRICA E BAIXO)
 • PIANO
 • PERCUSIÓN (CLÁSICA E BATERÍA)
 • ÓBOE
 • VIOLÍN
 • VIOLONCELLO
 • CONTRABAIXO

 

A ESCOLLA DE INSTRUMENTOS DEBERÁ FACERSE POR ORDE DE PREFERENCIA. A POSIBILIDADE DE SER ACEPTADO/A OU NON NUN INSTRUMENTO DEPENDERÁ DAS PRAZAS DISPONIBLES, PARA O CAL SE SEGUIRÁ RIGOROSA ORDE DE MATRÍCULA.

A ESCOLLA DE INSTRUMENTOS DEBERÁ FACERSE POR ORDE DE PREFERENCIA. A POSIBILIDADE DE SER ACEPTADO/A OU NON NUN INSTRUMENTO DEPENDERÁ DAS PRAZAS DISPOÑIBLES, PARA O CAL SE SEGUIRÁ RIGOROSA ORDE DE MATRÍCULA.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES CURSO 2020-2021