• Lugar de celebración: 1º andar da praza de Abastos de Ordes, en rúa do Mercado, Ordes.
  • Datas de celebración, 13, 14 e 15 de febreiro de 2020.
  • Nº de postos a instalar: 13.
  • Dimensión de cada un dos postos:
  • Postos centrais (3): 17,05 m2 cada un.
  • Outros postos (10): 14,70 m2 cada un.
  • Comerciantes participantes: persoas comerciantes que exerzan a súa actividade no municipio de Ordes.
  • Produtos obxecto de venda: téxtil, calzado, marroquinería, bixutería, cerámica, obxectos de decoración.
  • Réxime de adxudicación dos postos: a participación dos comerciantes determinarase por orde de inscrición no rexistro xeral do concello (09:00 a 14:00 HORAS), seguidamente a adxudicación dos postos realizarase por sorteo (31/01/2020, 14:15 HORAS, Casa Consistorial).
  • PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACION: 20/01/2020 A 30/01/2020.
FEIRA DE OPORTUNIDADES 2020