spacer
FEADER. Tratamento preventivo na rede de camiños da zona de concentración parcelaria de MONTAOS E PEREIRA

O Concello de Ordes iniciou os traballos de tratamentos preventivos de xeito mecanizado de 25,50 Ha nas marxes das vías e camiños forestais de titularidade municipal, ao abeiro da addenda ao convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Ordes para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais  durante o ano 2019 (ampliación do prazo de vixencia do convenio para a anualidade de 2020), cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

O importe da axuda ascende a 3.252,50 €.

A actuación comprende a rede de camiños da zona de concentración parcelaria de MONTAOS e PEREIRA (zona lindeira con Montaos).