• Probas de certificación  
    • Nivel Básico (A2)
    • Nivel Intermedio (B1)
    • Nivel Avanzado (B2) 

Do 20 de marzo ao 06 de abril de 2017 
Máis información en www.eoisantiago.org ou no teléfono 881 96 03 34