Comisión Informativa Permanente de Contas, Facenda e Persoal

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
D. José Manuel Rodríguez Méndez

D. José Manuel Rodríguez Méndez

Grupo político: PP

Contactar
D. José Luís Gómez Candal

D. José Luís Gómez Candal

Grupo político: UXO

Contactar
D. Gonzalo Veiras Carneiro

D. Gonzalo Veiras Carneiro

Grupo político: BNG

Contactar
Dª. Verónica Gómez Fuentes

Dª. Verónica Gómez Fuentes

Grupo político: Grupo Mixto - PSdeG PSOE

Contactar
Dª. Beatriz Martínez Candal

Dª. Beatriz Martínez Candal

Grupo político: Non adscritos

Contactar
D. Luís Caamaño Fraga

D. Luís Caamaño Fraga

Grupo político: Non adscritos

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Obras, Urbanismo

D. José Luis Martínez Sanjurjo

D. José Luis Martínez Sanjurjo

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Dª. Ana Mª Soneira Liñares

Grupo político: PP

Contactar
D. Roberto González Santos

D. Roberto González Santos

Grupo político: UXO

Contactar
D. Pablo Vidal Ríos

D. Pablo Vidal Ríos

Grupo político: BNG

Contactar
Dª. Verónica Gómez Fuentes

Dª. Verónica Gómez Fuentes

Grupo político: Grupo Mixto - PSdeG PSOE

Contactar
Dª. Beatriz Martínez Candal

Dª. Beatriz Martínez Candal

Grupo político: Non adscritos

Contactar
D. Luís Caamaño Fraga

D. Luís Caamaño Fraga

Grupo político: Non adscritos

Contactar

Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno

Dª. Susana García Gómez

Dª. Susana García Gómez

Presidente

Grupo político: PP

Contactar
D. José Manuel Mira Gómez

D. José Manuel Mira Gómez

Grupo político: PP

Contactar
Dª. Silvia Marín Pereiro

Dª. Silvia Marín Pereiro

Grupo político: UXO

Contactar
D. Pablo Vidal Ríos

D. Pablo Vidal Ríos

Grupo político: BNG

Contactar
Dª. Verónica Gómez Fuentes

Dª. Verónica Gómez Fuentes

Grupo político: Grupo Mixto - PSdeG PSOE

Contactar
Dª. Beatriz Martínez Candal

Dª. Beatriz Martínez Candal

Grupo político: Non adscritos

Contactar
D. Luís Caamaño Fraga

D. Luís Caamaño Fraga

Grupo político: Non adscritos

Contactar