Comisión Informativa Permanente de Contas e Facenda.

Comisión Informativa Permanente de Persoal, Réxime Interior, Seguridade Cidadá, Servizos e Traballo.

Comisión Informativa Permanente de Medio Ambiente e Medio Rural.

Comisión Informativa Permanente de Educación e Comunicación.

Comisión Informativa Permanente de Cultura e Patrimonio.

Comisión Informativa Permanente de Deportes, Lecer e Mocidade.

Comisión Informativa Permanente de Benestar, Diversidade Funcional, Servizos Sociais, Familia, Sanidade, Muller e Terceira Idade.

Comisión Informativa Permanente de Promoción Económica, Turismo, Mercados, Exposicións, Industria e Comercio.

Comisión Informativa Permanente de Protocolo, Honras e Imaxe.

Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras e Tráfico.