BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN POSTO DE MONITOR/A - SOCORRISTA ADSCRITO/A A SERVIZOS PRIORITARIOS OU ESENCIAIS NA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA DE ORDES

Presentación de solicitudes de participación ata o 09/10/2017.