Prazo de presentación de solicitudes dende o 27 de maio ata o 23 de xuño de 2022.

BASES REGULADORAS.

BOLSAS A DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DO CONCELLO DE ORDES ANO 2022.