spacer
PLENO EXTRAORDINARIO DO MES DE XULLO

Día: venres, 12 de xullo de 2019.

Hora: 14:00.

Lugar: Salón de Plenos Baixos da Alameda. 

ORDE DO DÍA: 

 • PUNTO PRIMEIRO: Aprobación, se procede, acta da sesión anterior de data 15/06/2019.

 • PUNTO SEGUNDO: Fixación da periodicidade das sesións do Pleno.

 • PUNTO TERCEIRO: Creación e composición das Comisións Informativas Permanentes. Composición do Consello da Emisora Municipal.

 • PUNTO CUARTO: Delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local.

 • PUNTO QUINTO: Determinación dos cargos que leven aparellado o seu desempeño con dedicación exclusiva ou dedicación parcial e as retribucións dos mesmos.

 • PUNTO SEXTO: Fixación do importe das asistencias á órganos colexiados.

 • PUNTO SÉTIMO: Dar conta dos grupos políticos constituídos.

 • PUNTO OITAVO: Fixación do importe da dotación económica dos grupos políticos.

 • PUNTO NOVENO: Coñecemento das resolucións da alcaldía en materia de nomeamento de tenentes de alcalde, membros da xunta de goberno local e delegacións de atribucións. 

Recorda que podes escoitalo en directo:

 1. Pola radio no dial 107,3 FM.
 2. En www.radioordes.com
  RADIOORDES ONLINE

 3. ou na APP municipal
  1. ​descargar versión para Android
  2. descargar versión para IOS