spacer
PLENO EXTRAORDINARIO DO MES DE XUÑO

Sesión Extraordinaria do Pleno.

  • Día: mércores, 12 de xuño de 2019.
  • Hora: 14:30 h.
  • Lugar: Salón de Plenos Baixos da Alameda.

ORDE DO DIA:

  1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 30/04/2019.
  2. SEGUNDO: Notificartles esta resolución aos membros do órgano colexiado, acompañando á convocatoria copia da acta da sesión anterior que se somete a aprobación, poñendo a súa disposición os antecedentes e documentación dos asuntos incluídos na orde do día na Secretaria do concello, de luns a venres durante o horario da xornada laboral.