DESTINATARIOS/AS: Rapaces/zas de entre 9 e 14 anos, cumpridos durante o ano 2019, empadroados no Concello de Ordes

LUGAR:  Centro Calvo Sotelo (A Coruña)

DURACIÓN:  Do 14 ao 19 de xullo de 2019

COTA DE INSCRICIÓN: 85 €

INCLÚE: Estadía, manutención e todo gasto que ocasionen as actividades programadas.

Non se inclúe o transporte de ida e volta ao centro.

NÚMERO DE PRAZAS: cinco (5)

No caso de ser maior o número de solicitantes que o número de prazas ofertadas, realizarase un sorteo público o martes 4 de xuño ás 10:00 h. no Departamento de Deportes (1º andar).
Terán preferencia os/as rapaces/zas que non participasen en edicións anteriores.

PRAZO DE INSCRICIÓN: Ata  o 31 de maio (Departamento de Deportes do Concello de Ordes)

Campamentos deportivos 2019