Cursos impartidos por profesionais e expertos.

Ao finalizar o curso recibirás unha Certificación que acredite os coñecementos adquiridos. Ademais, o teu CV formará parte dunha base de datos de candidatos para futuras oportunidades de emprego, á que terán acceso as empresas do Sector.

Fai xa a preinscrición.

Tes de prazo ata o 28 de febreiro de 2019 Chama ao nº de teléfono 981 530 500 ou ben envíanos un correo a: formacionfb@unionsagrarias.org.

Todas as peticións serán atendidas

 

CURSOS PARA DESEMPREGADOS: LEITE ECOLÓXICA