• ​Lugar de celebración: 1º andar da praza de Abastos de Ordes, en rúa do Mercado, Ordes.
  • Dimensión espacial: 473,05 m2.
  • Datas de celebración: 1, 2 e 3 de marzo de 2018.
  • Nº de postos a instalar: 13.
  • Dimensión de cada un dos postos:
  • Postos centrais (3): 17,05 m2 cada un.
  • Outros postos (10): 14,70 m2 cada un.
  • Comerciantes participantes: persoas comerciantes que exerzan a súa actividade no municipio de Ordes.
  • Produtos obxecto de venda: téxtil, calzado, marroquinería, bixutería, cerámica, obxectos de decoración.
  • Réxime de adxudicación dos postos: a participación dos comerciantes determinarase por orde de inscrición no rexistro xeral do concello, seguidamente a adxudicación dos postos realizarase por sorteo.​
  • Prazo de presentación de solicitudes de participación: do 5 ao 16 de febreiro inclusive.
FEIRA DE OPORTUNIDADES 2018