EN CASO DE CHOIVA A ACTIVIDADE REALIZARASE NA CASA DA CULTURA NO MESMO HORARIO.

"MAXIA ESPECTACULAR"