EN CASO DE CHOIVA A ACTIVIDADE CELEBRARASE NA CASA DA CULTURA NO MESMO HORARIO

BOLEROS "Son Boleros Cuarteto: Homenaxe á Música Latina"