EN CASO DE CHOIVA A ACTIVIDADE CELEBRARASE NA CASA DA CULTURA NO MESMO HORARIO

TEATRO MONICREQUES E MAXIA "Xan Perillán Compra Queixo Compra Pan"