Licitacións Abertas

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO E LIMPEZA DE EDIFICIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO E LIMPEZA DE EDIFICIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS DO CONCELLO DE ORDES

 • Nº Expediente: 05/C/17
 • Data de publicación: 18-04-2017
 • Data límite: 05-06-2017(Anexo I. Epígrafe 7)
Más información
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE LIMPEZA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE LIMPEZA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

 • Nº Expediente: 04/C/17
 • Data de publicación: 18-04-2017
 • Data límite: 05-06-2017(Anexo I. Epígrafe 7)
Más información
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA E LIMPEZA DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE CONSERXERÍA E LIMPEZA DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE ORDES

 • Nº Expediente: 03/C/17
 • Data de publicación: 18-04-2017
 • Data límite: 05-06-2017(Anexo I. Epígrafe 7)
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

 • Nº Expediente: 02/C/2017
 • Data de publicación: 21-03-2017
 • Data límite: 29-03-2017(Anexo I. Epígrafe 9)
Más información
SUBMINISTRACIÓN, EN RÉXIME DE ALUGUEIRO DE STANDS, MOQUETA E CARPAS PARA A CELEBRACIÓN DE EXPO ORDES 2017

SUBMINISTRACIÓN, EN RÉXIME DE ALUGUEIRO DE STANDS, MOQUETA E CARPAS PARA A CELEBRACIÓN DE EXPO ORDES 2017

 • Nº Expediente: 01/C/17
 • Data de publicación: 06-03-2017
 • Data límite: 14-03-2017(Cláusula 11.1. Pregos de cláusulas administrativas particulares)
Más información
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) ADICIONAL 1/2016 1ª FASE

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) ADICIONAL 1/2016 1ª FASE

 • Nº Expediente: 16/C/16
 • Data de publicación: 02-01-2017
 • Data límite: 10-01-2017(Anexo I. Epígrafe 9)
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES Á 1ª FASE DO PLAN PROVINCIAL DE MEDIOAMBIENTE (PMA) 2016

 • Nº Expediente: 15/C/16
 • Data de publicación: 21-12-2016
 • Data límite: 02-01-2017(Anexo I. Epígrafe 9)
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI) 2016

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI) 2016

 • Nº Expediente: 14/C/16
 • Data de publicación: 21-12-2016
 • Data límite: 29-12-2016(Anexo I. Epígrafe 9)
Más información

Contratos Formalizados

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS DO CONCELLO DE ORDES COMPRENDIDAS NA 3ª FASE DO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS DO CONCELLO DE ORDES COMPRENDIDAS NA 3ª FASE DO PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015

Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SERVIZO DENOMINADO ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE ORDES

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DO SERVIZO DENOMINADO ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE ORDES

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 02-11-2016
 • Data de formalización: 05-08-2016
 • Publicación da adxudicación no perfil: 02/11/2016
 • Data de adxudicación: 29/07/2016
 • Adxudicatario: JOSE MANUEL ROIBAS VAZQUEZ
 • Importe con IVA: 30.855,00 €/ANO
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES O PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 2016)

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS OBRAS CORRESPONDENTES O PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN AS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS 2016)

 • Publicación da adxudicación no perfil: 02/11/2016
 • Data de adxudicación: 23/09/2016
Más información
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CAFETARÍA DA CIDADE DEPORTIVA DE “VISTA ALEGRE”, DE TITULARIDADE MUNICIPAL

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CAFETARÍA DA CIDADE DEPORTIVA DE “VISTA ALEGRE”, DE TITULARIDADE MUNICIPAL

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 02-11-2016
 • Data de formalización: 18-08-2016
 • Publicación da adxudicación no perfil: 02/11/2016
 • Data de adxudicación: 05/08/2016
 • Adxudicatario: CARMEN BEATRIZ FRAGA GARCIA
 • Importe con IVA: 3.000,00 €/ANO
Más información
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DAS OBRAS: ACONDICIONAMENTO DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE E ADICIÓN DE XIMNASIO

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DAS OBRAS: ACONDICIONAMENTO DE PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE E ADICIÓN DE XIMNASIO

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 03-08-2016
 • Data de formalización: 19-07-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 18/07/2016
 • Data de adxudicación: 15/07/2016
 • Adxudicatario: SYR-AMG S.L.
 • Importe con IVA: 193.205,39
Más información
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 03-08-2016
 • Data de formalización: 28-06-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 28/06/2016
 • Data de adxudicación: 03/06/2016
 • Adxudicatario: SOIL RECOVERY, S.L.
 • Importe con IVA: 32.602,68 €
Más información
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 03-08-2016
 • Data de formalización: 08-07-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 28/06/2016
 • Data de adxudicación: 23/06/2016
 • Adxudicatario: ROFAYA, S.L.
 • Importe con IVA: 54.450,00 €
Más información
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SEN PUBLICIDADE, DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016: CAMIÑO DO LOUREIRO AO CORUXO (BARBEIROS) E OUTROS

CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO, SEN PUBLICIDADE, DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016: CAMIÑO DO LOUREIRO AO CORUXO (BARBEIROS) E OUTROS

 • Publicación da formalización do contrato no perfil: 10-08-2016
 • Data de formalización: 02-08-2016
 • Lugar de formalización: Casa Consistorial
 • Publicación da adxudicación no perfil: 03/08/2016
 • Data de adxudicación: 29/07/2016
 • Adxudicatario: Obras y Viales de Galicia
 • Importe con IVA: 120.000,00
Más información